REKLAMACJE

  • Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi, za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru w zakresie określonym w ustawie Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa

  • W przypadku chęci zareklamowania produktu prosimy o dołączenie do przesyłki reklamacyjnej oryginał paragonu lub faktury oraz wypełniony formularz reklamacji (dostępny tu) lub inny formularz/pismo zawierające podstawowe dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przedmiotu, opis wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.

  • Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres: 


AMOROSE
Marcelina Wawrzyniak
ul. Akacjowa 14
98-300 Wieluń

  • W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

  • W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

  • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.