Czy możesz otrzymać spadek, gdy są inni spadkobiercy, ale trudno ich namierzyć?

Każdy kto oglądał jakiś amerykański film z lat 80-tych wie, że często poruszany był w nim temat spadku. Fabuła była prosta, otóż ni z tego, ni z owego, główny bohater otrzymuje spadek i to od krewnego, którego nie znał. Czy taka sytuacja rzeczywiście może mieć miejsce? Cóż w Polsce raczej nie, bo często okazuje się, że namierzenie spadkobierców jest trudne. W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, czy można otrzymać spadek, gdy są inni spadkobiercy, ale trudno ich namierzyć?

O spadkach w pigułce

Oczywiście na samym początku musimy wspomnieć, że jeżeli nie jesteście pewni wartości spadku, to lepiej się go zrzec niż przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza, bo wtedy można także odziedziczyć długi. Choć trzeba przyznać, że prawo daje możliwość niejako uchronienia się przez owymi długami, bo obecnie uznaje się, że spadkobierca wykazuje ograniczoną odpowiedzialności za długi. Zatem przyjmuje tylko odpowiedzialność za zobowiązania finansowe, które wynoszą wartość otrzymanego spadku. Nie ma więc obowiązku spłacania długów z własnego majątku. Zawsze jednak warto w miarę możliwości sprawdzić, czy spadek nie jest obciążony długami. Polecamy udanie się do adwokata i porozmawianie na temat, choćby, gdzie sprawdzać, poza księgą wieczystą, czy spadkodawca nie był zadłużony. Dodatkowo adwokat może Was reprezentować w sprawach spadkowych (LINK).

Gdy sytuacja nie jest jednoznaczna

Najlepiej jeżeli wszyscy spadkobiercy są znani i od razu potrafią podjąć decyzję i dokonać podziału, zgodnie z wolą spadkobiercy. Jeżeli każdemu z nich przypada jakaś część np. domu czy mieszkania, to najlepiej dokonać sprzedaży. Ale wiadomo, że sytuacja nie zawsze wygląda tak prosto i nie zawsze wszyscy spadkobiercy zgadzają się z wolą spadkodawcy, ale też nie zawsze chcą dokonać sprzedaży, szczególnie jeżeli jeden ze spadkobierców zamieszkuje dany lokal. Jeszcze trudniej wygląda sytuacja, gdy spadkobiercy są znani, ale nie można ich namierzyć. W takim przypadku postępowanie także będzie trudne i czasochłonne. Warto udać się po pomoc do adwokata od spraw spadkowych.

A na początku…

Ale zacznijmy od początku. Otóż rzecz jasna na początku musicie wykazać chęć przyjęcia spadku, czyli koniecznie powinniście złożyć wniosek do Sądu Rejonowego – o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek musi spełniać określone wymóg formalne, a to oznacza, że musicie wskazać własne imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania oraz imiona, nazwiska i adresy wszystkich znanych Wam spadkobierców. I tutaj często pojawia się problem, bo choć możecie znać te osoby, to już niekoniecznie musicie wiedzieć, gdzie mieszkają. Trzeba jednak postarać się znaleźć te osoby, bo w innym przypadku postępowanie spadkowe może zostać odroczone. Jeżeli nadal pomimo starań nie da się namierzyć tych osób, to zastosowanie ma konkretny przepis z Kodeksu Postępowania Cywilnego, a dokładnie art. 143 K.p.c, który mówi, że: „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe, wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”. Sąd może więc wybrać kuratora takiej osoby, która będzie broniła jej praw i reprezentowała ją w sądzie.

Sprawa sądowa

Cóż, w takiej sytuacji musicie liczyć się z tym, że czeka Was sprawa sądowa. Otóż to sąd przeanalizuje wszystkie dowody, wnioski i podejmie decyzję o podziale spadku. Jednocześnie kurator może składać wszelkie wnioski w imieniu innych spadkobierców, których trudno jest odnaleźć. W końcu jego zadaniem jest maksymalna ochrona interesów tamtych osób. Jeżeli kuratorzy oraz znany spadkobierca porozumieją się i wszystko dla każdej ze stron będzie jasne i do zaakceptowania, to wtedy sędzia może podjąć decyzję całkiem szybko. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy nie będziecie potrafili się porozumieć.

Może się też okazać, że spadkobiercy nie są nawet znani z imienia i nazwiska. W takiej sytuacji konieczne jest ich szukanie poprzez przygotowanie odpowiedniego ogłoszenia.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *